Repository logo
 

Paean 2


Type

Audio

Change log

Authors

Chos dbyang rdo rje 

Abstract

This song can be sung at private and public celebratory gatherings but is especially sung when a lama visits. The lyrics praise lamas, leaders, and other socially important people. 在任何村的任何庆祝聚会,特别是当一个活佛拜访某个 人或某个地方都会唱这首歌。这首歌也赞扬一个伟大的 活佛和任何有影响力的领导人,主要赞扬社会中高地位 的人们。 སྡེ་བ་གང་རུང་གི་སྤྲོ་ཚོགས་གང་རུང་ཞིག ལྷག་པར་དུ་བླ་མ་ཞིག་མི་ཞིག་ལ་འཕྲད་པའམ་ ཡང་ན་ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཕེབས་དུས་གླུ་འདི་ལེན་པ་ཡིན། གླུ་འདིས་ཀྱང་རླབས་ཆེན་གྱི་བླ་མ་ དང་གང་རུང་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་དེ་གཙོ་བོ་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་གི་གོ་གནས་ མཐོན་པོ་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཚོ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས་ཡོད། This collection contains three mani songs, three paeans, five love songs, and nine celebratory songs recorded by Chos dbyang rdo rje in the Tibetan village of Zho ’ong dbyis, Zho ’ong dbyis Township, Reb gong County, Rma lho Tibetan Autonomous Prefecture, Mtsho sngon Province, PR China.

Description

.wav and .mp3 versions of audio file

Keywords

Tibet, Zho 'ong dbyis, Reb gong, A mdo

Is Part Of

Publisher

World Oral Literature Project

Publisher DOI

Publisher URL