Show simple item record

dc.contributor.authorG.yung, 'brug
dc.coverage.spatialRgyas bzang (Jizong) Village, Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China.en_GB
dc.coverage.spatialབརྙན་རིས་འདི་ནི་༢༠༠༩ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དུ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁ་མདོ་ཞང་རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ་ནས་གཡུང་འབྲུག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། (གཡུང་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན།)en_GB
dc.coverage.spatial本视频录制于藏历新年2008,中国四川省甘孜藏族自治州丹巴县水子乡吉宗村,录制人拥忠(1985年出生)。en_GB
dc.coverage.temporal2008en_GB
dc.date.accessioned2010-09-24T15:43:59Z
dc.date.available2010-09-24T15:43:59Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/226496
dc.descriptionG. yung ‘brug (b.1985), recorded this video material during the Lo sar (Tibetan New Year period) of 2009 in his village in Rgysa bzang (Jizong) Village, Kha mdo (Shuizi) Township, Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan Province, PR China. A story about a Buddhist family related through talking and singing by Mr.Dbu rdo (b.~1955) and Ms.A mtsho (b.~1965). བརྙན་རིས་འདི་ནི་༢༠༠༩ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དུ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁ་མདོ་ཞང་རྒྱས་བཟང་སྡེ་བ་ནས་གཡུང་དྲུང་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། (གཡུང་འབྲུག་ནི་༡༩༨༥་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན།) ཨ་མཚོ།(༡༩༦༥ལོར་སྐྱེས།)དབང་འདུལ་(༡༩༥༥ལོར་སྐྱེས།)བརྙན་རིས་འདིས་ནང་དུ་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟོད་གླུ་རེ་ཕུལ་བ་རེད། རྒྱས་བཟང་སྡེ་བར་ཁྱིམ་ཚང་༥༥་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཁྱིམ་༤༩་དང་རྒྱ་ཁྱིམ་༦་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་སྡོམ་མི་གྲངས་༢༨༠་ཡོད། གནས་གང་གི་ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོ་བ་དང་གྲོ་གཡེར་མ།ཞོག་ཁོག མ་རྨོས་ལོ་ཏོག སྲན་མ་བཅས་ཡིན་ལ།ལྷག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་ལི་དང་སྟར་ཀའི་ཐོན་འབོར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཇོ་ནྰ་སྡེ་བ་དང་ཁྲང་ན་སྡེ་བའི་བར་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཡིན། བརྙན་རིས་འདི་ནི་གཉེན་སྟོན་སྟེང་དུ་རྒན་རྒོན་རྣམས་མག་པའི་ཁྱིམ་དུ་འདུས་ནས་བཟའ་ཟླ་འདི་གཉིས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་ཚུལ་དུ་བསྟོད་གླུ་སྣ་ཚོགས་ཕུལ་པ་ལ།དཀོན་ཆོག་གསུམ་དང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག བཟའ་ཟླ་གསར་བ་འདི་ཐ་ན་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་སོགས་ཡོད དོ།།本视频录制于藏历新年2009,中国四川省甘孜藏族自治州丹巴县水子乡吉宗村,录制人拥忠(1985年出生)。阿初1965年出生,旺登1955年出生,在本视频里她(他)们每人唱了一首赞歌吉宗村有55户人家,其中有49户藏族6户汉族,总人数为280人。当地主要农作物为大麦、小麦、花椒、马铃薯、玉米和豆类,盛产苹果、梨子和核桃。与附近的纳交村和长纳村语言相通。本视视频是赞美佛陀和山神之歌。en_GB
dc.description.sponsorshipWorld Oral Literature Project: an urgent global initiative to document and make accessible endangered oral literatures before they disappear without record.en_GB
dc.language.isootheren_GB
dc.publisherWorld Oral Literature Projecten_GB
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectTibetanen_GB
dc.subjectFolksongsen_GB
dc.subjectTibetan danceen_GB
dc.subjectTibetan Folktalesen_GB
dc.subjectDanbaen_GB
dc.subjectTibeten_GB
dc.subjectOral Traditionen_GB
dc.subjectOral Literatureen_GB
dc.subjectLinguistic Anthropologyen_GB
dc.titleRgysa bzang Tibetan Village: An Offering Song and a Story (Part 6)en_GB
dc.title.alternativeརྒྱས་བཟང་སྡེ་བའི་བསྟོད་གླུ།en_GB
dc.title.alternative吉宗村藏族颂歌en_GB
dc.typeVideoen_GB
dc.rights.generalCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unporteden_GB


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)
Except where otherwise noted, this item's licence is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)